Všechny dodávky jsou zcela zdarma.
Vaše objednávka bude přepravena společností PostNL.
Pokud nebudete v okamžiku doručení objednávky doma, řidič doručovací služby vám zpravidla zanechá oznámení s pokyny.

Pokud potřebujete zajistit doručení objednávky ve stejný den, bude nejlepší, pokud nás budete předem kontaktovat, abychom mohli probrat možnosti.


Vrácení zboží
Do 14 dnů od provedení objednávky máte právo vrátit objednané zboží. Toto období začíná dnem, kdy obdržíte vámi objednané zboží. Poté, co nahlásíte zrušení objednávky máte, vy, zákazník, 14 dnů na vrácení zboží. Pokud jste objednávku provedli přes naše webové stránky, můžete ji zrušit do 14 dnů. Pokud si přejete zboží vrátit, informujte nás e-mailem. Poté vám zašleme „Formulář pro zrušení objednávky“. Zašleme vám potvrzovací e-mail. Zboží můžete rovněž vrátit, aniž byste nám o tom zaslali zprávu, ale budete muset přiložit prohlášení, že vracíte produkt. Odmítnutí převzetí objednávky není povoleno. V případě poškozeného zboží vráceného v uvažovaném období uplatníme srážku.

Produkty, které byly vyrobeny speciálně pro vás (například produkty s vyrytým nápisem) nelze vrátit.

Produkty lze vrátit na následující adresu:

Online Penstore Česká republika
Edisonstraat 11 A 4004 JL Tiel
Nizozemsko
 
Částka za vrácenou objednávku vám bude vrácena co nejdříve to bude možné, a ne později než 14 dnů od převzetí vraceného zboží.

Příloha I: Formulář pro zrušení objednávky

Formulář pro zrušení objednávky

 

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze pokud si přejete zrušit objednávku)

 

-          Pro:           [Název společnosti] 

[Geografická adresa společnosti]

[Číslo faxu společnosti, je-li k dispozici]

[e-mailová adresa nebo elektronická adresa společnosti]

 

-          Já/My* vás tímto informuji/informujeme, že ruším/rušíme* naši dohodu ohledně

prodeje následujícího produktu: [označení produktu]*

doručení následujícího digitálního obsahu: [označení digitálního obsahu]*

výkon následující služby: [označení služby]*,

 

-          Objednáno dne*/Převzato dne* [datum objednání služeb nebo převzetí zboží]

 

-          [Jméno(a) zákazníka(ů)]

 

-          [Adresa zákazníka(ů)]

 

-          [Podpis zákazník(ů)] (pouze pokud je tento formulář předkládán v tištěné formě)

 

* Nehodící se přeškrtněte nebo nevyplňujte.