Společnost Online Penstore respektuje ochranu vašich osobních údajů on-line a vyvine maximální úsilí, aby vaše osobní údaje při použití našich webových stránek ochránila. Zajistíme to například prostřednictvím bezpečnostních protokolů používaných při objednávání v našem e-shopu.

Použití informací
Online Penstore použije vaše údaje především k dodání požadovaného zboží nebo služeb a dále k informování o našich aktivitách a možná ke statistickým účelům a účelům přímého marketingu. Online Penstore neprodává informace o zákaznicích třetím stranám.

Cookies
Aby bylo možné zajistit zpracování vaší objednávky a zajištění informací během pozdější návštěvy, webová stránka umístí do vašeho počítače soubory cookies. Tyto soubory cookies zajistí, že když naši webovou stránku navštívíte znovu, nezobrazí se vám ty stejné informace a své údaje nebudete muset zadávat znovu. Tyto informace jsou uloženy na vašem vlastním počítači a Online Penstore je nepoužívá k žádným dalším účelům. To, co cookies zaznamenávají, závisí zejména na nastavení vašeho vlastního prohlížeče.

Chována na stránkách
Webové stránky zaznamenávají obecné informace o návštěvnících, podobně jako většina ostatní stránek. Cílem je optimalizovat architekturu webové stránky tak, aby společnost Online Penstore mohla své služby optimalizovat. Tyto informace jsou zpracovávány zcela anonymně.

Zodpovědnost
Online Penstore působí jako zodpovědná strana při zpracování osobních informací, které tato webová stránka shromažďuje a výsledky zpracování předává zpracovatelům. V takovém případě společnost Online Penstore přijme nezbytná bezpečnostní opatření, aby zajistila bezpečnost během zpracování.

Prohlášení třetích stran ohledně ochrany osobních údajů
Na webových stránkách Online Penstore je řada odkazů na další webové stránky, které nepatří Online Penstore. Online Penstore nenese žádnou zodpovědnost za to, jak tyto strany zpracovávají osobní údaje. Doporučujeme, abyste se na zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran informovali.

Zobrazení a změna vašich údajů
Vždy můžete požádat o přístup k osobním údajům, které se vás týkají, za účelem kontroly a můžete nás požádat, abychom je opravili a aktualizovali.

Změna zásad ochrany osobních údajů
Online Penstore si vyhrazuje právo implementovat změny těchto zásad. Proto vám doporučujeme, abyste tyto zásady pravidelně kontrolovali a byli si tak těchto změn vědomi.