Oznámení o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Penshop Europe B.V.

 

O našich zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Penshop Europe B.V dbá na ochranu vašich osobních údajů. Proto zpracováváme pouze údaje, které potřebujeme pro poskytování (zlepšování) našich služeb a s opatrností používáme informace, které jsme získali o vás a o vašem využívání našich služeb. Vaše údaje nikdy neposkytneme třetím stranám pro komerční účely. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webu a služeb Penshop Europe B.V., které jsou na tomto webu k dispozici. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 21.02.2020, kdy byla zveřejněna nová verze. Všechny starší verze se tímto stávají neplatnými. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, které vaše osobní údaje sbíráme, účel(y), k němuž tyto údaje používáme a podmínky, za jakých můžeme tyto údaje sdílet s třetími stranami, a kdo jsou tyto třetí strany. Vysvětlujeme také, jak vaše údaje uchováváme, jak je chráníme před zneužitím, a jaká práva máte s ohledem na osobní údaje, které jste nám poskytli. Máte-li jakékoli dotazy k našim zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

O zpracovávání osobních údajů

Níže naleznete informace o způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje, kde je ukládáme (na základě pokynů dalším stranám), jaké technologie zabezpečení používáme, a kdo má k údajům přístup.

 

Software internetového obchodu

 

Magento

Náš internetový obchod byl vyvinut prostřednictvím softwaru vytvořeného společností Magento. Osobní údaje, které nám poskytnete při využívání našich služeb, proto sdílíme s touto stranou. Společnost Magento má přístup k vašim údajům, aby nám mohla poskytovat (technickou) podporu, nikdy však nebude používat vaše osobní údaje k jakýmkoli jiným účelům. Na základě smlouvy, kterou jsme uzavřeli se společností Magento, musí společnost Magento zajistit vhodná bezpečnostní opatření. Společnost Magento používá soubory cookies pro sběr technických informací související s používáním softwaru z vaší strany, nezískávají se ani neukládají žádné osobní údaje.

 

Webhosting

 

Hipex

Webhosting a e-mailové služby kupujeme od společnosti Hipex. Společnost Hipex zpracovává osobní údaje naším jménem a nepoužívá vaše osobní údaje ke svým vlastním účelům. Tato společnost však může sbírat metadata o využívání služeb. Nejedná se o osobní údaje. Společnost Hipex přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zamezila ztrátě a neoprávněnému použití vašich osobních údajů. Na základě uzavřené smlouvy je společnost Hipex vázána povinností zachovávat mlčenlivost.

 

Služby nabízené společností Hipex využíváme pro naše běžné obchodní e-maily. Společnost Hipex v tomto ohledu rovněž přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zamezila neoprávněnému použití, ztrátě a poškození vašich i našich osobních údajů v co největší možné míře. Společnost Hipex nemá přístup k naší e-mailové schránce a s veškerou naší komunikací prostřednictvím e-mailu nakládáme jako s důvěrnou.

 

Zpracovatelé plateb

 

MultiSafepay

Uzavření (části) transakcí v našem internetovém obchodu zpracovává platforma MultiSafepay. MultiSafepay zpracovává vaše jméno a adresu a vaše platební údaje, jako je například číslo vašeho bankovního účtu nebo platební karty. Společnost MultiSafepay také přijala vhodná technická a organizační opatření pro ochranu vašich osobních údajů. Společnost MultiSafepay si vyhrazuje právo používat vaše osobní údaje ke zdokonalování svých služeb a ke sdílení (anonymizovaných) údajů se třetími stranami za tímto účelem. Výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů se vztahují také na součásti služeb společnosti MultiSafepay, pro které využívá třetí strany. Společnost MultiSafepay ukládá vaše údaje pouze po dobu povolenou zákonem.

 

Recenze

 

Feedback Company

Recenze získáváme prostřednictvím platformy Feedback Company Pokud zadáte svou recenzi prostřednictvím Feedback Company, musíte uvést své jméno, bydliště a e-mailovou adresu. Feedback Company sdílí tyto údaje s námi, takže můžeme propojit recenzi s vaší objednávkou. Feedback Company rovněž zveřejní na svém vlastním webu vaše jméno a adresu. Vaše recenze se zobrazuje také na webu Penshop. V některých případech vás může společnost Feedback Company kontaktovat a požádat vás o komentář k vaší recenzi. Pokud vás požádáme o recenzi, sdělíme společnosti Feedback Company vaše jméno, adresu a informace o vaší objednávce. Společnost Feedback Company použije tyto údaje výlučně za účelem žádosti o recenzi. Společnost Feedback Company také přijala vhodná technická a organizační opatření pro ochranu vašich osobních údajů. Společnost Feedback Company si vyhrazuje právo využívat třetí strany k poskytování služeb a naše společnost jí k tomu dala oprávnění. Výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů se vztahují také na součásti služeb společnosti Feedback Company, pro které využívá třetí strany.

 

Vyřizování objednávek a logistika

Pokud zadáte objednávku, je naším úkolem dodat vám balíček. Pro doručení našeho zboží využíváme služby různých přepravců. Je proto nezbytné, abychom jim sdělili vaše jméno a adresu. Tyto údaje budou použity pouze k plnění smlouvy. V případě, že daný přepravce outsourcuje práci na subdodavatele, musí nutně zpřístupnit vaše údaje i takovým stranám.

 

Fakturace a účetnictví

 

Exact

Pro aktualizaci naší administrativy a účetních knih využíváme služeb společnosti Exact. Této společnosti sdělujeme vaše jméno, adresu a detaily objednávky. Tyto údaje slouží ke zpracování faktur. Vaše osobní údaje jsou přenášeny a ukládány bezpečně. Společnost Exact je povinna zachovávat mlčenlivost a nakládat s vašimi údaji jako s důvěrnými. Společnost Exact nepoužívá vaše osobní údaje k jinému účelu, než jaký je popsán výše.

 

Účel zpracovávání údajů

 

Všeobecný účel zpracovávání

Vaše údaje používáme výhradně k poskytování našich služeb. To znamená, že účel zpracovávání vždy přímo souvisí s objednávkou, kterou jste u nás zadali. Dále vaše údaje používáme pro (cílené) marketingové účely, pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas. Díky tomu můžeme zajišťovat nejlepší možný uživatelský zážitek při procházení našeho webu. Pokud nám sdělíte své osobní údaje a my je použijeme – aniž byste nás požádali – abychom vás později kontaktovali, výslovně vás požádáme o váš souhlas. Vaše údaje nesdílíme ani neprodáváme bezdůvodně třetím stranám. Avšak poté, co jste povolili ukládání souborů cookies do svého zařízení, mohou být vaše údaje použity ke zobrazování relevantních reklam. Všechny třetí strany se zavázaly k zachování mlčenlivosti na základě smlouvy uzavřené s námi, případně na základě slibu nebo zákonné povinnosti.

 

Automaticky shromažďované údaje

Údaje, které se naším webem shromažďují automaticky, se zpracovávají za účelem zdokonalování našich služeb. Tyto údaje (například vaše IP adresa, webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobními údaji.

 

 

Pomoc při vyšetřování ze strany finančního úřadu a orgánů činných v trestním řízení

V určitých případech může mít společnost Penshop Europe B.V. zákonnou povinnost sdělit vaše údaje v rámci vyšetřování ze strany finančního úřadu a orgánů činných v trestním řízení. V takovém případě máme povinnost poskytnout vaše údaje, budeme tomu však odporovat v rámci možností stanovených zákonem.

 

Doba uchovávání

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete naším klientem. To znamená, že uchováme váš zákaznický profil, dokud nám nesdělíte, že si již nepřejete využívat naše služby. Pokud nás o této skutečnosti informujete, budeme to rovněž považovat za žádost „být zapomenut“. Z důvodu platných administrativních povinností musíme uchovávat faktury s vašimi (osobními) údaji, a proto budeme uchovávat tyto údaje po dobu stanovenou zákonem. Zaměstnanci však již nemají přístup k vašemu zákaznickému profilu a k dokumentům, které byly vytvořeny v souvislosti s vaší objednávkou.

 

Vaše práva

Na základě platných zákonů v Nizozemí a EU máte jako subjekt údajů určitá práva s ohledem na osobní údaje zpracovávané naší společností nebo jejím jménem. Níže vysvětlíme příslušná práva a způsob, jakým se jich můžete dovolávat. Abychom předešli zneužití údajů, budeme výpisy a kopie vašich údajů v zásadě zasílat pouze na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám již poskytli. Chcete-li obdržet údaje na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme vás o prokázání vaší identity. Všechny výpisy a kopie vašich údajů obdržíte ve strojově čitelném formátu, který používáme v našich systémech. Pokud si myslíte, že jsme vaše osobní údaje použili nesprávně, máte kdykoli právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Vždy máte právo na přístup k údajům, které zpracováváme (nebo k tomu dáváme pokyn jiným stranám) a které se vztahují k vaší osobě nebo je lze vysledovat k vám. V této záležitosti můžete také zaslat žádost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Odpověď na svou žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud je vaše žádost přijata, zašleme vám kopii všech údajů na e-mailovou adresu, která je nám známa, společně s přehledem zpracovatelů, kteří mají tyto údaje k dispozici a s uvedením kategorie, podle níž tyto údaje uchováváme.

 

Právo na opravu

Vždy máte právo na opravu údajů, které zpracováváme (nebo k tomu dáváme pokyn jiným stranám) a které se vztahují k vaší osobě nebo je lze vysledovat k vám. V této záležitosti můžete také zaslat žádost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Odpověď na svou žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud je vaše žádost přijata, zašleme vám potvrzení o provedení opravy údajů na e-mailovou adresu, která je nám známa.

 

Právo na omezení zpracování

Vždy máte právo na omezení údajů, které zpracováváme (nebo k tomu dáváme pokyn jiným stranám) a které se vztahují k vaší osobě nebo je lze vysledovat k vám. V této záležitosti můžete také zaslat žádost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Odpověď na svou žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud je vaše žádost přijata, zašleme vám na e-mailovou adresu, která je nám známa, potvrzení, že tyto údaje již nebudeme zpracovávat, dokud toto omezení nezrušíte.

 

Právo na přenositelnost údajů

Vždy máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme (nebo k tomu dáváme pokyn jiným stranám) a které se vztahují k vaší osobě nebo je lze vysledovat k vám, zpracovala jiná strana. V této záležitosti můžete také zaslat žádost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Odpověď na svou žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud je vaše žádost přijata, zašleme vám na e-mailovou adresu, která je nám známa, výpisy a kopie všech vašich údajů, které jsme zpracovávali nebo je pro nás zpracovávali na základě našich pokynů jiní zpracovatelé či třetí strany. V takovém případě již pravděpodobně nebudeme moci pokračovat v poskytování služeb, protože již nebude možné zaručit bezpečné propojení datových souborů.

 

Právo vznést námitku a další práva

Máte právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů společností Penshop Europe B.V. nebo jejím jménem. Pokud vznesete námitku, okamžitě přestaneme zpracovávat vaše údaje, zatímco vaši stížnost budeme řešit. Pokud je vaše námitka oprávněná, zpřístupníme vám výpisy a/nebo kopie údajů, které zpracováváme (nebo je naším jménem zpracovávají jiné strany) a poté je trvale přestaneme zpracovávat. Dále máte právo odmítnout automatizované rozhodování nebo profilování. Vaše údaje nezpracováváme způsobem, na který by se toto právo vztahovalo. Pokud si však myslíte, že ano, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Soubory cookies

 

Google Analytics

Americká společnost Google umisťuje prostřednictvím našeho webu soubory cookies v rámci služby „Analytics“. Tuto službu využíváme ke sledování počtu návštěvníků na našem webu a k vytváření zpráv o těchto počtech. Současné zákony a předpisy mohou vyžadovat, aby zpracovatel poskytl přístup k těmto údajům. Shromažďujeme informace o vašem chování při procházení webu a sdílíme tyto údaje se společností Google. Společnost Google může tyto informace analyzovat v kombinaci s jinými sadami dat a sledovat tak váš pohyb na internetu. Společnost Google využívá tyto informace k nabízení cílené reklamy (Adwords) a dalších služeb a produktů Google.

 

Soubory cookies třetích stran

V případě, že softwarová řešení třetích stran využívají soubory cookies, bylo to uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verzi vždy naleznete na této stránce. Pokud nové zásady ochrany osobních údajů ovlivní způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, které jsme již získali, budeme vás o tom informovat prostřednictvím e-mailu.

 

Kontaktní údaje

Penshop Europe B.V.

De Prinsenhof 1.03

4004 LN Tiel

Nizozemí

+31(0)85-4012699

info@penshopeurope.com

 

Kontakt pro ochranu osobních údajů

Jeffrey Kroon