Záruka
Pokud byl produkt, který jste si u nás zakoupili, poškozený, můžete ho vrátit. Na všechny položky v naše e-shopu se vztahuje záruční období dodavatele/značky.
Tyto záruky platí, aniž by byly dotčeny statutární záruky. Statutární záruka znamená, že produkt je takový nebo dělá takové věci, které může spotřebitel rozumně očekávat.
Níže naleznete záruční období různých značek:

Parker: 2 roky
Waterman: 3 roky
Cross: celoživotní
Sheaffer: 2 roky
Diplomat: 2 roky
Lamy: 3 roky

Poškození, na která se záruka nevztahuje, jsou:
- Poškození způsobené vodou nebo vlhkostí
- Poškození v důsledku nesprávného používání
- Opotřebení způsobené běžným užívání
- Upravené produkty

Pokud byste chtěli produkt vrátit, vždy nás před jeho odesláním kontaktujte: Zašlete nám e-mail na info@onlinepenstore.cz.
Poté, co bude vaše žádost schválena, můžete produkt vrátit na níže uvedenou adresu:

Online Penstore Česká republika
Edisonstraat 11 A 4004 JL Tiel
Nizozemsko

Náklady spojené s vrácením vadného produktu hradí Online Penstore.

Stížnosti
Navzdory naší snaze uspokojit všechny naše zákazníky můžete mít stížnost. Samozřejmě jsme otevření a podporujeme vás v tom, abyste nás informovali.
Stížnosti ohledně výkonu smlouvy musí být odeslány v celistvé podobě a musí být jasně definovány, v rámci rozumného období. Svoji stížnost můžete zaslat e-mailem na info@onlinepenstore.cz Na zaslanou stížnost obdržíte odpověď do 7 dnů. Nejste spokojeni s tím, jak jsme stížnost vyřídili? V takovém případě ji můžete zaslat na adresu Geschillencommissie Thuiswinkel (Komise pro řešení sporů souvisejících s nákupy), Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag. (www.sgc.nl). Svoji stížnost můžete také zaslat Komisi pro řešení sporů prostřednictvím platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).